Agoria start in november 2018, in samenwerking met Sirris, met het EFRO-project Scaleup.international om ambitieuze digitale productbedrijven bij te kunnen staan in hun internationaliseringsstrategie.

Op basis van jarenlange begeleiding van software bedrijven heeft een grondige analyse geleid tot http://Scaleup.vlaanderen, een dienstverlening om ambitieuze digitale productbedrijven die reeds een bewezen bedrijfsmodel hebben, te begeleiden rond de verschillende aspecten van schalen.

De laatste jaren is de software-industrie grondig gewijzigd. Het verdwijnen van de distributiebottleneck door de opkomst van het internet heeft ervoor gezorgd dat software vrijwel kosteloos globaal verspreid kan worden. Dit maakt dat digitale bedrijven in principe vanaf dag 1 van hun bestaan globaal kunnen gaan, en dat het zinvol en zelfs noodzakelijk is om internationalisatie zo snel mogelijk op te nemen.

Echter, in tegenstelling tot andere thema’s (HR en organisatie, funding, marketing, …) zien we dat er rond internationalisatie specifiek voor digitale groeibedrijven – ook binnen het bredere ecosysteem – weinig of geen kennis beschikbaar is. Initiatieven rond internationalisering blijven veelal beperkt tot testimonials van groeibedrijven die (al dan niet) succesvol internationaliseerden. Er is dus een grote vraag naar gerichte ondersteuning voor internationalisatie vanwege de doelgroep, maar er is weinig kennis beschikbaar.

Binnen het EFRO-project Scaleup.international willen we kennis opbouwen en een begeleidingsformat ontwikkelen om op een schaalbare manier ambitieuze digitale groeibedrijven gericht bij te staan in hun internationaliseringsstrategie.

Naast Scaleup.vlaanderen past dit project eveneens in het kader van ‘Vlaanderen versnelt’ (2017-2021), de nieuwe internationaliseringsstrategie uitgewerkt door Flanders Investment & Trade (FIT). In dit kader heeft Agoria een partnerschapovereenkomst afgesloten met FIT waarin beide partijen zich engageren tot samenwerking voor de uitvoering van deze strategie voor de internationalisering van de Vlaamse economie.

Het project zal 24 maanden lopen, en gaat van start op 1 november 2018. Voor dit project wordt steun verkregen via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en via het Hermes fonds.

Lees het artikel

Our partners